Tài chính - Ngân Hàng

Ngân hàng không được ‘ép’ nhân viên bán trái phiếu

Theo Ngân hàng Nhà nước , thời gian qua, cơ quan này đã tăng cường giám sát tình hình cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước siết hoạt động mua bán trái phiếu của ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo, chấn chỉnh tổ chức tín dụng về hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tổ chức tín dụng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, mẫu hợp đồng… đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ.

Tài trợ bởi
Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu 1

Các ngân hàng khi cung cấp dịch vụ phải bảo đảm khách hàng, nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng; các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư, đặc biệt là rủi ro không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp phát hành; quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng, nhà đầu tư; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tài trợ bởi Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu 2

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng không được gây áp lực đối với nhân viên, đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng, nhà đầu tư mua phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc .

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh và trụ sở chính đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng…

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã bổ sung nội dung thanh tra hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng vào kế hoạch thanh tra năm.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp đối với khách hàng của tổ chức tín dụng. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button