Nông thôn mới

Huyện An Lão đạt chuẩn nông thôn mới

HẢI PHÒNG Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết công nhận huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Đây là huyện thứ 6 của thành phố Hải Phòng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sau huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng.

Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND huyện An Lão tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện An Lão dự kiến sẽ tổ chức lễ đón nhận vào tháng 8/2023, là dịp kỷ niệm kỷ niệm 35 năm tái lập huyện (8/8/1988 – 8/8/2023).

Trước đây An Lão là một trong những địa phương nhiều khó khăn của thành phố Hải Phòng, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn thấp.

Dù vậy, đến hết năm 2019, các xã trên địa bàn huyện được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2022 thì hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện An Lão với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đường giao thông nội đồng ở huyện An Lão được bê tông hóa, thuận tiện cho việc canh tác, vận chuyển nông sản. Ảnh: Đinh Mười.

Đường giao thông nội đồng ở huyện An Lão được bê tông hóa, thuận tiện cho việc canh tác, vận chuyển nông sản. Ảnh: Đinh Mười.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là làm diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, điện, nước, thông tin liên lạc, khám chữa bệnh, cảnh quan, môi trường nông thôn; kinh tế nông thôn phát triển với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện.

Người dân nông thôn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn các tiện ích, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, chế độ đối với các đối tượng chính sách, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Thực hiện Chủ đề của huyện về “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện được quyết liệt chỉ đạo. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” theo chủ đề năm  của thành phố Hải Phòng.

Huyện An Lão đã triển khai trình tự thủ tục công khai, minh bạch, đúng quy định trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu các xã: An Tiến, An Thắng, Bát Trang và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng.

Theo thống kê, năm 2022 giá trị sản xuất một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện An Lão tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng, sản xuất công nghiệp ước đạt 690 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 5.400 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 1,545 tỷ đồng, còn thu ngân sách trên địa bàn hoàn thành vượt dự toán được giao.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button